Pihasuunnitteluvinkit taloyhtiöille

Tänään puhutaan taloyhtiöpihojen suunnittelusta! Annoin aiemmin keväällä haastattelun Keski-Suomen Kiinteistöviestille taloyhtiöpihojen suunnittelusta ja keräsin ajatuksiani nyt myös blogipostauksen muotoon. Alla suunnittelijan vinkkejä taloyhtiöille pihasuunnitteluhankkeeseen, oli kyseessä sitten pieni tai suuri pihan uudistus!

Mikä pihasuunnitelma on, milloin sitä tarvitaan ja mitä se maksaa?

Pihasuunnitelma on kiinteistön piha-alueisiin kohdistuva asiakirja, jossa esitetään kasvillisuuden lisäksi kaikki pihan muutkin toiminnot, kuten kulkuväylät, pysäköintialueet, oleskelu, valaistus ja niin edelleen. Suunnitelman hintaan vaikuttavia tekijöitä on paljon: minkä kokoinen tontti on, kuinka paljon erilaisia toimintoja pihaan halutaan, millainen tontin maastonmuoto on, millaiset lähtötiedot tontista on saatavilla, millaista lopputulosta suunnittelulla tavoitetaan (peruspiha vs. luksuspiha)

Aina kun kyseessä on suurempi muutos kuin yksittäiset kasvinvaihdot tai pienet korjaukset, kannattaa hyödyntää ammattilaisen osaamista. Ammattilaiselta löytyy tieto erilaisten rakenteiden mitoituksiin, turvallisuuteen, optimaaliseen tilanjakoon jne. Ammattilainen osaa myös valita oikeanlaiset ratkaisut juuri kyseiselle tontille. Hyvin suunnitellun kokonaisuuden tai pihan osa-alueen toteuttaminen ja ylläpito on helpompaa ja kustannustehokkaampaa.

Pihasuunnittelija osaa tarkastella tilannetta kokonaisuutena ja valita kohteeseen sopivat ratkaisut, kun tavoitellaan esimerkiksi tietyn budjettiraamin tai hoitotason kokonaisuutta. Pihasuunnittelija tuntee taloyhtiöpihoja koskevat lait ja määräykset, alueen asemakaavamääräykset sekä selvittää tonttikohtaiset pihasuunnitteluun vaikuttavat tekijät, kuten pelastusväylät, nykyiset vesi-, viemäri-, ja sähköjohdot sekä talvikunnossapidon vaatimukset. Pihasuunnittelijan avulla saadaan haastavistakin tonteista kaikki irti!

Ammattilaisen tekemässä pihasuunnitelmassa voidaan tarvittaessa huomioida myös porrastettu toteutus. Tarkalla määräluettelolla varusteltu pihasuunnitelma helpottaa myös vertailukelpoisten tarjousten saamista siinä vaiheessa, kun toteutus on ajankohtainen. Lisäksi etenkään vanhoissa taloyhtiöissä ei välttämättä ole kovinkaan tarkkaa tonttikuvaa sähköisessä muodossa. Pihasuunnitelman myötä taloyhtiö saa haltuunsa ajantasaisen asemapiirroksen tontista sekä pdf- että dwg-muodossa, jolloin se on kiinnitetty koordinaatistoon ja on hyödynnettävissä myös muiden suunnittelualojen lähtötietona.

Pihasuunnittelulle hyvä ajankohta on esimerkiksi siinä vaiheessa, kun lähitulevaisuudessa ollaan toteuttamassa remontteja, joissa joudutaan avaamaan piharakenteita (esimerkiksi salaojaremontti, viemärien uusiminen jne.). Pihan uudistaminen vaatii lähes aina jonkin verran nykyisten rakenteiden ja pinnoitteiden purkamista/ avaamista, joten on hyödyllistä yhdistää pihan remontointi esim. salaojaremontin kanssa. Näin vältytään siltä, että piharakenteita ollaan avaamassa jatkuvasti.

Pihasuunnitteluprojektin käynnistäminen, tarvittavat lähtötiedot ja asukkaiden osallistaminen

Pihat ovat aina asukkaitaan varten, joten asukkaiden mielipiteiden kartoituksella on merkittävä rooli pihasuunnittelussa. Ennen suunnittelua voidaan tehdä kysely ja samalla arvioida mitkä pihan nykyisistä toiminnoista ovat tärkeitä/vähemmän tärkeitä. Suunnitelma-asiakirjoja on myös hyvä esitellä osakkaille ja kuulla heidän mielipiteensä sen suhteen. Pihasuunnitelmaa ja sen alustavaa toteutuskustannusta on hyvä käsitellä esimerkiksi yhtiökokouksessa. Sen myötä suunnittelu on hyvä tehdä hyvissä ajoin ennen kokousta.

Isännöitsijän on hyvä toimia hankkeessa projektipäällikön roolissa. Ensin on hyvä kartoittaa asukkaiden tahtotila/toiveet pihan kunnostuksen suhteen. Asiaa voidaan käsitellä esimerkiksi ensin hallituksen kanssa ja sen jälkeen toteuttaa asukas/osakaskysely.  Ennen suunnittelutarjouksien pyytämistä on hyvä kerätä myös jonkin verran lähtöaineistoa kasaan, vähintäänkin tontin asemapiirros ja tieto tontin koosta. Tämän jälkeen etsitään suunnittelijoita, joilta pyytää tarjoukset. Suunnitteluhortonomin tai vastaavan amk/yliopistokoulutuksen tutkinnon suorittaneita suunnittelijoita / suunnittelutoimistoja löytyy esimerkiksi osoitteesta www.maisemasuunnittelijat.fi. Suunnittelijavalinnan jälkeen sovitaan aloituskokous tontille, jossa käydään läpi tarpeet, toiveet ja mahdollisuudet.

Aloituskokouksen yhteydessä suunnittelija tarkastaa asemapiirroksen paikkaansa pitävyyden ja suorittaa tarvittaessa lisämittauksia. Aloituskokouksen perusteella laaditaan pihasuunnitelma, jota hallitus/osakkaat saavat kommentoida. Pihasuunnittelun lähtötiedoiksi tarvittavia asiakirjoja ovat tontin asemapiirros, asemakaava (tilataan kaupungilta), vesi/viemäri/sähkölinjojen sijainti, pelastusteiden sijainti sekä talvikunnossapitokartta.

Pihan kunnossapito toteutuksen jälkeen

Kunnossapitosopimus on hyvä tarkastaa toteutuksen jälkeen, etenkin jos pihaan istutetaan paljon uutta kasvillisuutta. Kasvillisuuden hoidon vastuu olisi hyvä kohdistaa puutarhurin tutkinnon omaavalle henkilölle. Hoitoa varten voidaan tarvittaessa laatia erillinen hoitosuunnitelma. Myös talvikunnossapidosta huolehtivan tahon kanssa on hyvä käydä läpi pihassa tapahtuneet muutokset, jottei uusia rakenteita/kasvillisuutta vahingoiteta talvikunnossapidon yhteydessä.

Taloyhtiöpihojen trendit

Viime vuosina pihoihin on suunniteltu enenevissä määrin esimerkiksi piharakennuksia, jotka mahdollistavat grillaamisen / ruuanlaiton / oleskelun katetussa tilassa. Yrttien ja muiden hyötykasvien viljely on kasvattanut suosiotaan, joten myös taloyhtiöpihoihin ollaan haluttu jaettavia istutuslaatikoita. Myös ulkokuntoilualuebuumi näkyy taloyhtiöpihoissa eli suhteellisen uutena juttuna näitä kuntoiluvälineitä sijoitellaan nykyään yleisten alueiden lisäksi myös kerros- ja rivitalopihoille.

Lopuksi: varaathan projektia varten kunnolla aikaa!

Vaikka kyseessä olisikin vain pienen taloyhtiöpihan suunnittelu, niin aikaa kannattaa varata kunnolla. Asukkaiden mielipiteiden kartoituksiin, lähtötietojen keräämiseen ja tarvittavien kokouksien järjestämiseen sekä päätöksentekoon kuluu monesti odotettua enemmän aikaa, joten pihasuunnittelu kannattaa käynnistää jo esimerkiksi syksyllä, jos toteutuksen budjettia on tarkoitus tarkastella vaikkapa seuraavan kevään yhtiökokouksessa. Kun aikataulu ei ole liian tiukka, niin ratkaisuja ehditään myös pohtia rauhassa eikä piharemontin suhteen tule tehtyä hätiköityjä päätöksiä.