Muutoksia Viherteema Oy:n toiminnassa 1.10.2021 alkaen

HYVÄ VIHERTEEMA OY:N ASIAKAS / YHTEISTYÖKUMPPANI,

olemme saaneet toimia vuosien aikana monenlaisten mielenkiintoisten projektien parissa. Koko Suomen alueelle jakautunut asiakaskuntamme on pitänyt meidät kiireisinä koronapandemiasta huolimatta. Kuluneen vuoden aikana olemme pohtineet omaa tulevaisuuttamme työelämän osalta ja tehneet päätöksiä, jotka tuovat mukanaan muutoksia yrityksemme toimintaan.

Jarmo on tehnyt viheralalla mittavan uran alkaen vuodesta 1975. Laadittuja piha- ja vihersuunnitelmia Viherteema Oy:n palveluksessa on kertynyt kolmisen tuhatta. Nyt, 68 vuoden iässä on kuitenkin tarkoitus hiljentää tahtia merkittävästi, mikä tarkoittaa sitä, että osakeyhtiö lopettaa toimintansa näillä näkymin 31.12.2021. Jarmo kuitenkin jatkaa valikoitujen projektien parissa vielä sen jälkeen kevytyrittäjyyden kautta, mutta tarkoitus on vähentää työmäärää hiljalleen.

Hennalla on kertynyt työvuosia Viherteeman palveluksessa 8. Yrityksen työntekijänä hän on päässyt mukaan erilaisiin viheraluesuunnittelun hankkeisiin ja eniten kokemusta on kertynyt vaihtelevan kokoisten leikki- ja lähiliikuntapaikkojen suunnittelussa. Omaa osaamisaluetta laajentaakseen Henna on päättänyt siirtyä isommalle konsulttitoimistolle töihin. Uudessa työssään Henna aloittaa osa-aikaisesti 1.10.2021 ja kokopäiväisesti 1.1.2022. Työnantajaksi valikoitui FCG Finnish Consulting Group Oy, jonka kanssa Viherteema on tehnyt yhteistyötä jo vuosien ajan. Hennan työnkuva pysyy uudesta työnantajasta huolimatta täysin samana, joten nykyiset asiakkaat ja projektit siirtyvät mukana, ellei asiakas itse toisin toivo. Keskeneräiset projektit hoidetaan loppuun sovitusti. Jatkuvan asiakkuuden tahoja tiedotamme käytännön järjestelyistä vielä erikseen. Henna auttaa kaiken kokoisten suunnitteluprojektien kanssa mielellään jatkossakin.

Puhelinnumero Hennalla säilyy samana (p. 045 177 8650), uusi sähköpostiosoite 1.10. alkaen on henna.vaisanen@fcg.fi. Viherteema-päätteinen osoite on myös käytössä vielä jonkin aikaa.

Kiitämme suuresti kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneista vuosista!

Lämpimin terveisin Henna ja Jarmo