Tikkakosken lähiliikuntapaikka, toteutussuunnittelu ja avajaiset

Pääsimme muutama vuosi sitten laatimaan Tikkakoskelle lähiliikuntapaikan toteutussuunnitelmaa ja nyt, syksyllä 2017 kohde on rakennettu valmiiksi asti. Lauantaina 2.9. järjestettiin lähiliikuntapaikan viralliset avajaiset ja paikalle saapuikin noin 400 ihmistä tutustumaan uuteen liikuntapuistoon. Tapahtuman aikana järjestettiin ohjattua toimintaa ympäri lähiliikuntapaikkaa ja puiston jokainen osa-alue näytti pääsevän hyvin käyttöön. Palautteen mukaan tikkakoskelaiset ovat erittäin tyytyväisiä uuteen liikuntapuistoonsa mikä ei ole ihme, sillä tulihan tästä todella hieno. Toteutuksen hoiti Destia Oy ja kohde toteutui hyvin pitkälti suunnitelmiemme mukaisesti.

 

 

Suunnittelun tavoitteena oli yhdistää koulujen pihat sekä Tikkakosken jäähallin ympärillä oleva liikuntapuisto yhtenäiseksi lähiliikuntapaikkakokonaisuudeksi, joka palvelisi sekä koulun oppilaita liikunta- ja välitunneilla että Tikkakosken alueen asukkaita ja Ilmasotakoulua. Liikuntapuiston suhteen toivottiin useita erilaisia liikunnallisia aktiviteetteja sekä pysäköinti- ja saattoliikennealueen uudelleenjärjestelyä. Koulujen piha-alueiden kehittämisen tavoitteena oli saada oppilaat aktivoitumaan välituntien aikana erilaisten liikunnallisten mahdollisuuksien kautta. Tikkakosken koulun pihassa muutoksia tehtiin myös pysäköintialueiden sijainnin suhteen. Sidosryhmien toiveita oli kartoitettu jo aiemmassa yleissuunnitelmavaiheessa, mutta myös toteutussuunnittelun yhteydessä teimme yhteistyötä koulujen sekä Ilmasotakoulun yhteyshenkilöiden kanssa.

 

 

Koulujen pihoihin sijoiteltiin välituntiaktiivisuutta lisääviä toiminnallisia välineitä, kuten kiipeilytelineitä, peliareenoita ja parkourvälineitä. Myös välituntiliikunnan mahdollisuuksia parannettiin mm. Luonetjärven koulun pihaan rakennetulla tekonurmikentällä. Tikkakosken jäähallin yhteydessä oleva liikuntapuisto sai suurimman kasvojenkohotuksen, kun alueen vanha kivituhkakenttä muutettiin aidatuksi tekonurmikentäksi. Tämän lisäksi liikuntapuiston alueelle sijoiteltiin ulkokuntoilualue, beach volley-kenttä, skeittikokonaisuus, kaukalo sekä asfalttipintainen pyörärata.

 

 

Tikkakosken lähiliikuntapaikan toteutussuunnitelma oli itselleni ensimmäinen tämän kokoluokan lähiliikuntapaikkakohde jonka suunnittelussa sain olla mukana. Suuren alueen suunnittelu tarjoaa hieman enemmän haasteita kuin esimerkiksi yhdelle tontille rajoittuva koulun välituntipihan suunnittelu, joten tämän kohteen kanssa suunnitelmatiedostoja pyöriteltiin ja tarkennettiin useaan otteeseen, vielä toteutusvaiheenkin aikana. Koko projektin alusta loppuun saattaminen kestikin meidän osalta lähes kaksi vuotta. Jäljellä on enää toteumakuvien laatiminen jonka jälkeen voikin jatkaa tulevien kuvioiden kanssa.

Henna