Yksityispihat

Tähän kategoriaan sisältyvät kaikki omakotitalot, maatilat ja vapaa-ajan asunnot. Pihasuunnittelua teemme Jyväskylän ja Keski-Suomen lisäksi koko Suomen alueelle.

Yksityispihojen suunnitteluprosessin tärkein kohta on pöydän ääressä tehtävä neuvottelu, jossa asiakkaat kertovat ja suunnittelija kyselee kaikkea mahdollista elämäntavoista ja harrastuksista lempiväreihin saakka. Suunnittelijan täytyy saada mahdollisimman hyvä käsitys asukkaiden mausta ja mieltymyksistä. Toivelista pihan suunnitteluun liittyvistä asioista saa mieluummin olla liian pitkä kuin liian lyhyt.

Pihasuunnittelun tulisi kulkea käsi kädessä rakennuksen suunnittelun kanssa. Tontti ja siihen liittyvä ympäristö muodostavat parhaimmillaan onnistuneen kokonaisuuden.

Rakennus liitetään lähimaisemaan harkitulla piharatkaisulla. Oleellinen seikka on, että tontti on lähtökohtana talon muotoon ja sijoitteluun. Jos rakennusta suunniteltaessa unohdetaan huomioida tontin lähtökohdat, ei aina päästä hyvään ja luontevaan lopputulokseen. Pihasuunnittelussa tulisi huomioida myös olemassa olevat luontoelementit, kuten tontilla kasvava puusto, maakivet, kallio, puro tai muu säilyttämisen arvoinen tontin luonnollinen osa.

Jo rakennushankkeen alkuvaiheessa tulisi olla riittävän selkeä käsitys tulevan pihan lopullisesta muodosta. Lähtökohtana pihan suunnittelussa tulee olla seuraavia asioita: “liikennejärjestelyt” eli missä kulku- ja ajoväylät sijaitsevat sekä erilaisten toimintojen (oleskelu, hyötykasvialue, piharakennukset) vaatimukset tilan, sijainnin ja kulutuksen suhteen. Näillä seikoilla selvitetään tilan tarvetta ja jaetaan tontti toiminnallisesti eri osiin.

Katto- ja pintavesien hallittu johtaminen tontilla on mietittävä samalla kun päätetään maanpinnan muotoilusta ja pintamateriaaleista. Kun suuret linjat ovat selkiytyneet voidaan jatkaa yksityiskohtien suunnittelulla. Tällöin mietitään lopullinen maastonmuotoilu, esim. rinnetontin terassointi on hyvä periaate edellä mainittujen toiminnallisten alueiden muodostamiseksi.

Seuraavana mietitään pinnoitemateriaalit tulevaa käyttöä silmällä pitäen. Pihassa olevat kodinhoitoon tai vapaa-aikaan liittyvät rakenteet ja kalusteet sijoitetaan toiminnallisesti ja esteettisesti harkittuihin paikkoihin. Esimerkkinä vaikkapa tomutusteline ja oleskelualue. Pohditaan käytön helppoutta ja sijoitusta sen mukaan onko kyseessä pihaa kaunistava asia vai paremminkin “välttämätön paha”.

Pihan tilajaon, muotoilun ja teknisten asioiden ratkettua on aika miettiä kasvillisuutta. Kookkaampia puita kannattaa harkiten pyrkiä säilyttämään, jotta tontti olisi valmiimman näköinen jo alkuvuosina. Istutettavalla kasvillisuudella saadaan pihaan rehevyyttä, näkö- ja tuulisuojaa sekä vaihtelua koon, kasvutavan ja värien avulla. Kasvit toimivat erinomaisesti tilanjakajina tonttien ja tontin osien välillä. Kasvivalinnoissa tulisi ottaa huomioon olosuhteet ja ympäristö. Kasvillisuuden avulla piha jäsentyy lopullisesti tulevaa käyttöä varten. Valaistus on tärkeä osa pihan kokonaisuutta. Ulkotilojen valaistuksessa lähdetään liikkeelle rakennusten seiniin ja katoksiin tulevista valaisimista. Tämän jälkeen tarkastellaan erillisten pihavalaisinten sijoittelua toiminnallisin ja esteettisin perustein. Keskeisin seikka on valaisimen sijoitus ja valaistusperiaate, ei niinkään valaisimen ulkonäkö tai lukumäärä. Hyvän suunnittelun avulla rakentamisen on mahdollista toteutua hallitusti kohti toivottua lopputulosta. Toimiva, kestävä ja kaunis piha tuottaa asukkaille ja ohikulkijoille jatkuvasti elämyksiä ja iloa.