Omenapuiden leikkaaminen kesällä

Unohtuiko omenapuiden leikkaaminen keväällä?

Ei hätää, omenapuut ja muutkin lehtipuut voi aivan hyvin leikata heinä- elokuussa. Kevätleikkuu ei sovi kaikille puulajeille mahlavuodon vuoksi. Vuotoa ei esiinny sen jälkeen kun lehdet ovat täysikokoisia. Omenapuilla tuota vuotoa ei esiinny, mutta kevätleikkuu, varsinkin suurten oksien tai haarojen poisto tuottaa leikkuuhaavan ympärille joukon vesiversoja (”suvikaisia”). Nämä kannattaa poistaa mahdollisimman aikaisin (ruohomaisessa vaiheessa), jolloin ne voi nyppiä pois ilman työkaluja. Nämä vesiversot vievät kasvaessaan kasvuvoimaa puulta ja pahimmillaan vähentävät tulevan omenasadon määrää. Ne on poistettava viimeistään seuraavan keväänä, jolloin ne ovat jo puutuneita ja vaativat saksien käyttöä. Tästä syntyy helposti kierre vuosittaisesta suuresta vesiversojen määrästä ja leikkuutarpeesta.

Edellä mainituista syistä omenapuun leikkuu kannattaa ajoittaa keski/loppukesälle, jolloin vesiversojen muodostuminen on paljon vähäisempää. Leikkuuperiaatteet ovat muutoin samat kuin kevätleikkuussakin. Tärkeintä on leikata oksa tai oksan haara siten, ettei leikkuukohtaan jää lainkaan tappia, joka estää haavan kylestymisen eli umpeen kasvamisen. Lyhytkin tappi voi aiheuttaa lahotessaan lahon siirtymisen runkoon ja näin vahingoittaa puuta. Kun leikkuu tehdään oikeaoppisesti, ei haavaan tarvitse laittaa haavanhoitoainetta. Syysleikkuun riskinä on että kosteassa ilmassa leikkuuhaavaan pääsee pesiytymään jokin sienitauti. Tämä edellä kuvattu leikkuutapa ja –ajankohta sopii hyvin käytettäväksi yleisesti lehtipuilla. Kesäleikkuu on sikälikin turvallinen, että jos tunne leikattavaa puulajia ja sen mahdollista kevätvuoto-ominaisuutta, niin vuotoriskin voi näin välttää.

 

 

On vielä todettava että mitään leikkuutoimenpidettä ei pidä tehdä tavan tai ajankohdan vuoksi. On oltava jokin selvä syy tai tavoite puun hyvinvoinnin tai satoisuuden kannalta joka johtaa leikkuuseen. Omenapuu poikkeaa tavoitteiltaan useimmista koristepuista sikälikin,että leikkuulla pidetään puu rakenteeltaan matalana, sateenvarjomaisena ja riittävän harvana. Tällöin hedelmät ovat kookkaampia, sato kypsyy tasaisemmin ja poiminta on helpompaa.

Syksyn satoa odotellen,
Jarmo Väisänen, suunnitteluhortonomi