Referenssit

Eerolanpuiston kosteikko

Tilaaja: Jyväskylän kaupunki

Suunnittelu: Vapo Clean Waters Oy, Viherteema Oy ja Luonnonvarakeskus (LUKE)

Toteutimme Eerolanpuron kosteikon kasvillisuuden suunnittelun. Kosteikko toimii sekä hulevesien viivytysaltaana sekä sen läpi kulkevan veden puhdistajana. Uoman kaivuumassat sijoiteltiin lähiympäristöön ja maisemoitiin havukasvillisuudella.