Palvelut

Palvelut – yli 2000 vihersuunnitelman kokemuksella

Viherteema Oy tarjoaa viher- ja ympäristösuunnittelua julkisille tahoille sekä pihasuunnittelua ja neuvontaa yksityisasiakkaille. Suunnittelutyössä käytämme nykyaikaista tietotekniikkaa asiakirjojen tuottamiseen. Laajemmissa kohteissa lopputuote on ns. hankekansio sekä sähköisenä että paperiversiona. Hankekansio sisältää kaikki tuotetut suunnitelmat, työselitykset, määräluettelot ja kustannusarvion kohteesta.

Vihersuunnitelmassa on tarkasti määritelty mm. materiaalien lajit, tyypit ja määrät.
Toimimme myös asiantuntijana erilaisissa työryhmissä ja suoritamme konsultointia ympäristörakentamisen hankkeissa.

Useampivuotisina puitesopimuskumppaneina olemme toimineet Jyväskylän kaupungin, Lahden seudun kuntatekniikan ja Helsingin seurakuntayhtymän kanssa.